Saturday, 17/04/2021 - 11:51|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂK ĐOA - TỈNH GIA LAI
 • Phạm Ngọc Hai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lí giáo dục
  • Điện thoại:
   02693831137
  • Email:
   phamngochai.gli@gmail.com
 • Nhữ Văn Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02693831137
  • Email:
   nhuhung69@gmail.com
 • Nguyễn Thành Xong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Vật lí
  • Điện thoại:
   0962875999
  • Email:
   pgddakdoa@gmail.com
 • Phạm Thị Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Giáo dục Mầm non
  • Điện thoại:
   0395010054
  • Email:
   minhnguyet0054@gmail.com
 • Đoàn Thị Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngôn Ngữ học
  • Điện thoại:
   0911397762
  • Email:
   chuyenmonthcsdakdoa@gmail.com
 • Trần Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Vật lí
  • Điện thoại:
   0968056179
  • Email:
   lampgddakdoa@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   0961451345
  • Email:
   chuyenmontieuhocdakdoa@gmail.com