Thursday, 01/10/2020 - 07:12|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂK ĐOA - TỈNH GIA LAI
 • Phạm Thị Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Mầm Non
  • Điện thoại:
   0395010054
  • Email:
   minhnguyet0054@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0961451345
  • Email:
   chuyenmontieuhocdakdoa@gmail.com
 • Đoàn Thị Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0911397762
  • Email:
   chuyenmonthcsdakdoa@gmail.com